Niezwykłość Jeleniewa

Oto najwiekszy zabytek i atrakcja jedocześnie:
                                     Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
                                   

    Macew na cmentarzu żydowskim.                  Nagrobek z 1930 roku na
                                                                  cmentarzu rzymskokatolickim.